پلتفرم معاملاتی فارکس در افغانستان

آموزش کامل فیبوناچی

سکه امامی

کاهش 20 درصدی قیمت اکسی اینفینیتی

هر سکه امامی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 8 خرداد 1401 با رقم 148,530,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.02 درصدی یا 4,490,000 ریال سکه امامی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت سکه امامی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه امامی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 14 اسفند 1400 با رقم 119,080,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 28.5 درصدی یا 33,940,000 ریال سکه امامی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت سکه امامی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه امامی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400 با رقم 109,010,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 40.37 درصدی یا 44,010,000 ریال سکه امامی نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در سکه امامی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سکه امامی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.021992 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در سکه امامی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ شنبه 14 اسفند 1400 بخشی از سرمایه خود را به سکه امامی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 28.5 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در سکه امامی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به سکه امامی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 40.37 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه امامی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه ، افزایش 15.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه امامی ، 15.97 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه امامی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین ، آموزش کامل فیبوناچی کاهش 17.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه امامی ، 15.97 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه امامی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا ، کاهش 47.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه امامی ، 15.97 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات سکه امامی

قیمت سکه امامی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

نرخ بازگشایی قیمت سکه امامی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای سکه امامی برابر با 0 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای سکه امامی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

قیمت سکه امامی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه امامی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401 با رقم 131,940,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.97 درصدی یا 21,080,000 ریال سکه امامی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت سکه امامی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه امامی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 آذر 1400 با رقم 130,400,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز آموزش کامل فیبوناچی جاری با آن، بیانگر افزایش 17.34 درصدی یا 22,620,000 ریال سکه امامی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت سکه امامی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای سکه امامی برابر است با 161,210,000 ریال که در تاریخ سه شنبه 22 مهر 1399 رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید سکه امامی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401 بخشی از سرمایه خود را به سکه امامی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 15.97 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در سکه امامی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 14 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به سکه امامی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 17.34 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه امامی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا ، افزایش 9.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه امامی ، 15.97 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه امامی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار ، کاهش 100 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه امامی ، 15.97 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه امامی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم ، کاهش 34.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه امامی ، 15.97 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آموزش کامل فیبوناچی سکه امامی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا ، کاهش 55.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه امامی ، 15.97 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

سکه بهار آزادی

کاهش 20 درصدی قیمت اکسی اینفینیتی

هر سکه بهار آزادی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 8 خرداد 1401 با رقم 140,980,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.3 درصدی یا 6,070,000 ریال سکه بهار آزادی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت سکه بهار آزادی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه بهار آزادی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 14 اسفند 1400 با رقم 117,550,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 25.09 درصدی یا 29,500,000 ریال سکه بهار آزادی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت سکه بهار آزادی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه بهار آزادی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400 آموزش کامل فیبوناچی با رقم 107,020,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 37.4 درصدی یا 40,030,000 ریال سکه بهار آزادی نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در سکه بهار آزادی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سکه بهار آزادی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.006801 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در سکه بهار آزادی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ شنبه 14 اسفند 1400 بخشی از سرمایه خود را به سکه بهار آزادی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 25.09 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در سکه بهار آزادی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به سکه بهار آزادی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 37.4 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه بهار آزادی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا آموزش کامل فیبوناچی که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه ، افزایش 15.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی ، 14.08 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه بهار آزادی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین ، کاهش 17.62 درصدی را آموزش کامل فیبوناچی تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی ، 14.08 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه بهار آزادی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا ، کاهش 47.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی ، 14.08 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات سکه بهار آزادی

قیمت سکه بهار آزادی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

نرخ بازگشایی قیمت سکه بهار آزادی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای سکه بهار آزادی برابر با 0 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای سکه بهار آزادی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

قیمت سکه بهار آزادی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه بهار آزادی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401 با رقم 128,900,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.08 درصدی یا 18,150,000 ریال سکه بهار آزادی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت سکه بهار آزادی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه بهار آزادی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 آذر 1400 با رقم 129,060,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 13.93 درصدی یا 17,990,000 ریال سکه بهار آزادی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت سکه بهار آزادی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای سکه بهار آزادی برابر است با 155,000,000 ریال که در تاریخ پنجشنبه 24 مهر 1399 رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید سکه بهار آزادی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401 بخشی از سرمایه خود را به سکه بهار آزادی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 14.08 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در سکه بهار آزادی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 14 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به سکه بهار آزادی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 13.93 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، آموزش کامل فیبوناچی سرمایه‌گذاری در سکه بهار آزادی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا ، افزایش 9.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی ، 14.08 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه بهار آزادی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار ، کاهش 100 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی ، 14.08 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه بهار آزادی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم ، کاهش 34.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی ، 14.08 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه بهار آزادی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا ، کاهش 55.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی ، 14.08 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا