چگونه به پول در گزینه های باینری در افغانستان

آموزش کار با پنجره Navigator

کانال تلگرام توس اف ایکس

آموزش کار با پنجره Navigator

ابزار انتقال Move Tool -V :

از این ابزار جهت جابجا کردن قسمتی از تصویر در یک فایل و یا از فایلی به فایل دیگر استفاده می شود.
- عمل انتقال را می توان توسط صفحه کلید نیز انجام داد .

کلیدهای میان بر :

Ctrl + C = Copy
Ctrl + X = Cut
Ctrl + V = Paste
-همچنین عمل انتقال را با استفاده از منوی Edit، گزینه های Copy، Cut و Paste نیز می توان انجام داد.
همانطور که مشاهده می شود در صورتی که قسمتی از فایلی را به فایل دیگری انتقال دهیم به صورت اتوماتیک در فایل جدید با هر عمل انتقال یک لایه اضافه می شود. در حقیقت به ازای هر عمل Paste یک لایه اضافه می شود.
باید در نظر داشته باشید که برای جابجا کردن هر قسمتی از تصویر ابتدا باید لایة مربوطه را در پنجرة لایه ها فعال کنیم. برای تصاویری که فاقد لایه های متعدد می باشند ابزار move کل تصویر را جابجا می کند.

برای دسترسی سریع به لایة مربوط به هر جسم، کافیست روی جسم مورد نظر در فایل کلیک راست کنیم، از زیر منوی باز شده گزینة اول شمارة لایه میباشد، آنرا انتخاب میکنیم. مشاهده می کنیم که در پنجرة لایه ها لایة مربوط به همین جسم فعال می شود.

پنجرة History عمل Redo , Undo :

برای باز شدن این پنجره گزینة History Show را از منوی Window انتخاب می کنیم پنجرة History جدول تاریخچه فهرستی از تمام ابزارهای استفاده شده و همچنین تمام تغییراتی که ایجاد کرده اید را نگه می دارد. تا بتوان بیش از یک عمل را باز گرداند در این پنجره می توانید هر یک از عملکردهای مزبور که نمی خواهید اعمال شود، را باز گردانید. این کار در بعضی از اعمال لغو کردن Undo مکرر مفید واقع می شود. زیرا در این حالت می توانید عملکرد Undo و Redo را بصورت انتخابی قرار دهید.

معادل عمل Undo فشار همزمان سه کلید Ctrl+Alt+Z است .
معادل عمل Redo فشار همزمان سه کلیدCtrl+Shift+Z است .

ابزار ذره بین Zoom Tool :

برای بزرگنمایی تصاویر از این ابزار استفاده می شود. این ابزار هنگام بزرگ کردن تصاویر علامت + دارد و چنانچه برای کوچک نمایی از این ابزار استفاده شود علامت - بخود می گیرد.
اگر بخواهیم تصویر بزرگ شود کافیست بوسیله این ابزار روی تصویر مورد نظر چند بار کلیک کنیم. چنانچه بخواهیم عکس عمل فوق انجام شود کوچک نمایی هنگام استفاده از این ابزار کلید Alt را پایین نگه دارید .

بزرگنمایی و کوچک نمایی تصاویر بوسیله صفحه کلید:

با فشار همزمان دو کلید Ctrl , + تصویر بزرگتر می شود.
با فشار همزمان دو کلید Ctrl , - تصویر کوچکتر می شود.

بزرگنمایی و کوچکنمایی تصاویر با استفاده از منو:

با انتخاب گزینه های Zoom in و Zoom out موجود در منوی View نیز می توانیم تصاویر را بزرگتر و یا کوچکتر کنیم.

برای باز کردن پنجره Navigator، گزینة Show Navigator را از منوی Window انتخاب می کنیم. بوسیله این پنجره می توانیم قسمتی از تصویر که در میدان دید ما می باشد را نسبت به کل تصویر مشاهده کنیم در حقیقت می توانیم موقعیت قسمت مورد نظر را نسبت به کل تصویر داشته باشیم.

در این پنجره دور تادور محدوده ای که در میدان دید ما می باشد کادر قرمز رنگی مشاهده می شود. برای مشاهده یک قسمت خاص از تصویر، روی کادر قرمز رنگ موجود در پنجرة Navigator کلیک کرده و ماوس را بکشید.
توسط این پنجره می توانیم درصد بزرگنمایی را از 15% تا 1600% روی قسمت Zoom in و Zoom out که در پایین پنجره قرار گرفته است تنظیم کنیم.

ابزار دست جابجایی تصویر Hand Tool -H:

چنانچه تصویری بزرگتر از میدان دید ما باشد یا قبلا تصویر را بوسیله ذره بین بزرگ کرده باشیم . برای مشاهده قسمتهای دیگر آن ، می توانیم بوسیله ابزار جابجایی تصویر را حرکت داده و بقیه قسمتهای آن را نیز مشاهده کنیم .

برای بازکردن پنجره Info گزینة‌Show Info را از منوی Windows انتخاب می کنیم . Info مخفف کلمة Information می باشد ،از این پنجره همانطور که از نامش پیداست جهت مشاهده اطلاعات مربوط به اندازه ، مختصات و رنگ های نقاط مربوطه استفاده می شود . برای نمایش اطلاعات هر نقطه از تصویر کافیست بوسیله نشانگر ماوس روی تصویر حرکت کنیم .

ابزار کمند Lasso Tool :

هرچند ابزار محدودة انتخاب Marquee و کلیدهای تغییر دهندة آن بسیار مفیدند، اما ممکن است که بخواهید ناحیه ای را غیر منظم انتخاب کنید ، مثلا شاید بخواهید گلی منفرد را از بین گلهای موجود در یک دسته گل و یا فردی را از بین افراد مختلف در یک عکس ،انتخاب کنید .
توسط ابزار کمند می توانیم ، انتخابی به صورت آزاد داشته باشیم این ابزار دارای سه زیر مجموعه می باشد که عبارتند از :

استفاده از این ابزار برای یک شی ء به دستی بدون لرزش ، و ارتباط خوب بین عملکرد چشم و دست نیاز دارد . در صورتی که در حین انتخاب دست خود را از روی کلیک ماوس برداریم همانجا انتخاب بسته می شود .

این ابزار ،به ابزار کمند چندضلعی معروف است . درست مانند ابزار کمند معمولی عمل می کند . اما همان طور که از نام آن بر می آید تنها تفاوتشان در این است که ابزار کمند چندضلعی ناحیه مورد نظر را به صورت شکل هندسی نامنظم انتخاب می کند . وقتی می خواهید به جزئیات تصویر بپردازید این روش بسیار آسان تر خواهد بود . زیرا در این حالت بهتر می توان اجزای آن را کنترل کرد .
در اینجا به جای اینکه مانند ابزار کمند معمولی فقط خطهای محدودة انتخاب ترسیم شوند ،نقطه های ایجاد چند ضلعی را کلیک خواهید کرد و فتوشاپ خط صافی را بین نقاط کلیک ترسیم می کند . به این ترتیب محدودة انتخاب شده را به صورت چندضلعی نامنظم مشاهده می کنیم . می توانید تعداد نقطه ها را بیشتر کنید در حقیقت فاصله کلیکها را کمتر کنید تا انتخاب نرمتری داشته باشید .

Magnetic lasso tool :
این زیر مجموعه ،به ابزار کمند مغناطیسی معروف می باشد . از ابزارهایی است که زیاد مورد استفاده قرار می گیرد وقتی آن را پیرامون شیء با کناره های مشخص استفاده کنید به طور خودکار به سمت کناره های شیء مزبور کشیده می شوند و روی آن قرار می گیرد . د رمورد شیء هایی که کناره های نامنظمی دارند و کناره های آن نسبت به رنگ پس زمینه کاملا مشخص می باشد ، ابزار کمند مغناطیسی بهترین ابزار برای انتخاب آنها به شمار می آید . برای تعیین پارامترهای مربوطه می توانید از پنجره Option این ابزار استفاده کنید.

- گزینة Feather : مانند گزینة Feather در ابزار Marquee tool عمل می کند . کناره های نامشخص هاله یی انتخاب می کند .
- گزینة Antialized : کناره های انتخاب را آموزش کار با پنجره Navigator هموار می کند .
- گزینة Lasso Width : بیانگر حداقل فاصله قابل تشخیص بین کناره های شی ء می باشد .
گزینة Edge con: برای تعیین کناره های محدودة انتخاب شده ،نسبت به اختلاف کنتراست ، بین کنارة شی ء که باید انتخاب شود ، و ناحیه پیرامون شی ء مورد نظر است .

ابزار عصای جادویی Magic Wand Tool :

این ابزار نیز یکی دیگر از ابزارهای انتخاب می باشد . تا اینجا ابزارهایی را مورد بررسی قرار دادیم که پیکسل ها را بسته به محلشان در نقشه بیتی یعنی تصویر انتخاب می کنند اما ابزار عصای جادویی [Magic wand tool] پیکسل ها را به صورت متفاوتی انتخاب می کند . یعنی بسته به مقادیر رنگشان ،آنها را بر می گزیند . با این کار می توانید شی ء هایی که در پیش زمینه قرار گرفته اند ، را نسبت به رنگ پس زمینه انتخاب کنید .

تولرانس میزان دقت ابزار را تعیین می کند که عددی بین 0 تا 255 را می پذیرد . هرچه عدد اعمال شده در این کادر کوچکتر باشد ، ابزار عصای جادویی میزان انحراف کمتری را در افتراق رنگها اعمال می کند .
بنابراین هرچه عدد بالاتری را برای تولرانس انتخاب کنید ،رنگهای بیشتری که در گروه رنگ انتخاب شده قرار داشته باشند، انتخاب خواهد شد .

چنانچه گزینه Contiguous غیر فعال باشد می توانید کاری کنید که فقط پیکسلهایی که در کنار یکدیگر قرار دارند و به صورت ممتد هستند ، انتخاب شوند . مثلا اگر گل قرمز رنگی داشته باشند که از یک سمت آن به سمت دیگر رنگش تغییر می کند و عدد بزرگی را برای پارامتر تولرانس انتخاب کرده باشید ، تمام گلهایی که با تولرانس تعیین شده مطابقت داشته باشند ، انتخاب خواهند شد ، اما اگر در جدول option گزینة Contiguous را انتخاب آموزش کار با پنجره Navigator کنید فقط می توانید آن دسته از گلهایی که در محدودة تولرانس مزبور قرار داشته باشند را انتخاب که در تماس با یکدیگر نیز باشند .

- گزینه All : Ctrl + A
چنانچه بخواهیم کل فایل را انتخاب کنیم از این قسمت استفاده می کنیم.

- گزینه Deselect : Ctrl + D

این گزینه هنگامی فعال است که انتخابی Select داشته باشیم. با انتخاب این گزینه Select مورد نظر حذف می شود.

برای برگرداندن Select از این گزینه استفاده می شود. این قسمت زمانی فعال است که قبلا از گزینه Deselect استفاده شده باشد.

توسط این گزینه محدوده انتخاب برعکس میشود.همة قسمتها بجز قسمت انتخاب شده را بر میگرداند

- گزینه Feather این امکان را برایتان فراهم می کند که به جای کناره های مشخص، کناره های نامشخص پرزدار ایجاد کنید.
برای انتخاب شیء از طریق گزینه Feather باید مراحل زیر را دنبال کنید:
1-ابزار انتخاب مناسبی را انتخاب کنید و با استفاده از آن بخشی از تصویر یا شیء مورد نظر خود را در حالت انتخاب شده قرار دهید.
2-برای باز شدن کادر محاورای مربوطه، گزینه Feather را از منوی Select انتخاب کنید.
3-عددی را در پنجرة باز شده وارد کنید. سپس روی دکمة OK کلیک کنید.
4-حال با جابجایی قسمت انتخابی دقیقا هالة اطراف انتخاب مشاهده می شود.

Learning for Access 2010 آموزش به زبان فارس‪ی‬ 4+

این نرم افزار آموزش بر گرفته شده از مجموعه نرم افزارهای آموزشی انیاک می باشد.

اکسس ( Access ) نرم افزار ساده و كارآمدی برای ساخت پایگاههای داده (Database) و ایجاد برنامه های كوچك كاربردی جهت دسترسی به اطلاعات و محاسبات لازم بر روی آنها میباشد. فایلهای پایگاه داده Access كه با پسوند MDB ایجاد میشوند، در اغلب زبانهای برنامه نویسی قابل استفاده هستند. به همین دلیل، بیشتر نرم افزارهای كاربردی كه به پایگاههای داده با حجم و پیچیدگی زیاد نیاز ندارند، از اکسز استفاده می كنند.

◆ امکانات نرم فزار:

امکان جابجایی متن بر روی صفحه نمایش
امکان حذف متن نمایش داده شده
امکان تکرار گویش بر روی صفحات
امکان تنظیم پخش یا عدم پخش اتوماتیک گویش
امکان جستجو در فهرستها
سازگاری با کلیه مدلهای iPhone و iPad
امکان تقسیم صفحه بر روی آیپد پرو و استفاده هم زمان با برنامه های دیگر
نمایش اعلانات ویژه

◆ فهرست مطالب ارائه شده در این نرم افزار:

فصل اول: نصب و پیکربندی Office 2010
اجرای برنامه نصب
تعیین نحوه نصب Office 2010
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده

فصل دوم: مفاهیم اولیه
Access چیست؟
شروع کار با Access
آشنایی با پنجره Office
آشنایی با محیط Access
آشنایی با پانل Navigation
استفاده از کمک Access
ذخیره کردن و بستن بانک اطلاعاتی

فصل سوم: کار با بانکهای اطلاعاتی
استفاده از الگوهای از پیش طراحی شده
داده چیست؟
وارد کردن داده ها در جدول Access 2010
آشنایی با ساختار جداول
حرکت بین رکوردها در Access 2010
کار با دستور GoTo
آشنایی با ابزار Find
تغییر دادن عرض ستونها
ذخیره کردن و بستن جدول
نگهداری از بانک اطلاعاتی

فصل چهارم: کار با جداول
ایجاد بانک اطلاعاتی جدید در Access 2010
کار در نمای صفحه گسترده Datasheet
آشنایی با نوع‌های داده
حذف کردن رکوردها در Access 2010
مرتب‌سازی رکوردها در Access 2010
فیلتر کردن رکوردها
وارد کردن داده‌ها از خارج Access
آشنایی با قابلیت Office Clipboard
صادر کردن داده‌ها از Access به سایر برنامه‌ها
استفاده از ابزار Table Design برای ایجاد جدول
آشنایی با مفاهیم فهرست و کلید اصلی
کار با ویزارد مرجع در Access 2010

فصل پنجم: ایجاد و استفاده از پرس و جوها
پرس و جو چیست؟
ایجاد یک پرس و جوی جدید
افزودن شرط به پرس و جو
ذخیره و اجرای پرس و جو
ایجاد فیلترهای محاسباتی
تغییر خصوصیات پرس و جو
ایجاد پرس و جوهای مشترک
قابلیت جامعیت مرجع در Access 2010

فصل ششم: استفاده از فرمها
فرم چیست؟
ایجاد خودکار فرم برای یک جدول
ایجاد یک فرم با استفاده از ویزارد فرم
آشنایی با محیط طراحی فرم
تغییر سبک فرم در Access 2010
استفاده از کنترلهای محاسباتی
باز کردن و استفاده از فرمها
ایجاد یک فرم کاملاً سفارشی

فصل هفتم: ابزارهای گزارش‌گیری
گزارش چیست؟
ایجاد یک گزارش خودکار
پیش نمایش و چاپ گزارش
ایجاد گزارش با استفاده از ویزار گزارش
آشنایی با محیط طراحی گزارش
استفاده از کنترل‌های محاسباتی در گزارش
ایجاد برچسبهای پستی در Access 2010

فصل هشتم: تکنیکهای پیشرفته در Access 2010
آشنایی با ماکروها
ایجاد یک ماکروی جدید با استفاده از ماکروها
ذخیره و اجرای ماکرو
استفاده از ماکرو در فرم
آشنایی با زبان پرس و جوی ساخت‌یافته (SQL)
آشنایی با دستور Select
امنیت بانکهای اطلاعاتی در Access 2010
تعیین رمز عبور برای یک بانک اطلاعاتی

آموزش کار با پنجره Navigator

آزمون مجازی نصب و راه اندازی سیستم‌های رایانه‌ای | پودمان 2: کاربری سیستم عامل

آزمون مجازی نصب و راه اندازی سیستم‌های رایانه‌ای | پودمان 2: کاربری سیستم…

تیم مدیریت گاما

آزمون مجازی نصب و راه اندازی سیستم‌های رایانه‌ای | پودمان 1: راه اندازی و کاربری رایانه

آزمون مجازی نصب و راه اندازی سیستم‌های رایانه‌ای | پودمان 1: راه اندازی…

تیم مدیریت گاما

آزمون مجازی نصب و راه اندازی سیستم‌های رایانه‌ای دهم هنرستان | پودمان 5: نصب و نگهداری سیستم عامل

آزمون مجازی نصب و راه اندازی سیستم‌های رایانه‌ای دهم هنرستان | پودمان…

تیم مدیریت گاما

امتحان عملی نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای پایه دهم هنرستان فنی شعف | فصل 5: نصب و نگهداری سیستم عامل

امتحان عملی نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای پایه دهم هنرستان فنی شعف | فصل…

سوالات تستی پودمان 4 نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای دهم هنرستان فنی علوم | مونتاژ رایانه

سوالات تستی پودمان 4 نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای دهم هنرستان فنی علوم |…

ارزشیابی پایانی پودمان دوم (واحدیادگیری3) درس نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم هنرستان فنی

ارزشیابی پایانی پودمان دوم (واحدیادگیری3) درس نصب و راه اندازی سیستم های رایانه…

عبدالعلی نوروزی تبریزی…

ارزشیابی پایانی پودمان اول درس نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم هنرستان فنی

ارزشیابی پایانی پودمان اول درس نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم هنرستان…

عبدالعلی نوروزی تبریزی…

آزمون عملی پودمانی نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای دهم | پودمان 1: راه‌اندازی و کاربری رایانه

آزمون عملی پودمانی نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای دهم | پودمان 1: راه‌اندازی…

سوالات تستی پودمان 2 نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای دهم هنرستان علوم | کاربری سیستم عامل

سوالات تستی پودمان 2 نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای دهم هنرستان علوم | کاربری…

سوالات امتحان عملی نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای دهم | پودمان 3: کار با نرم‌افزارهای اداری

سوالات امتحان عملی نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای دهم | پودمان 3: کار با نرم‌افزارهای…

آزمون تستی نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای دهم شبکه و نرم افزار رایانه (صنعت) هنرستان کاردانش دانشوران

آزمون تستی نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای دهم شبکه و نرم افزار رایانه (صنعت)…

امتحان جبرانی تابستان نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای دهم هنرستان فنی و حرفه‌ای دانشمند | شهریور 1398

امتحان جبرانی تابستان نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای دهم هنرستان فنی و حرفه‌ای…

امتحان عملی نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای دهم هنرستان فنی شعف | پودمان 1- راه‌اندازی و کاربری رایانه

امتحان عملی نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای دهم هنرستان فنی شعف | پودمان 1-…

آموزش ورود دیتای قیمتی گذشته بازار به متاتریدر۴

دیتای قیمتی گذشته بازار

دیتای قیمتی گذشته بازار ممکن است مورد نیاز هر تریدری باشد.

اگر بخواهید استراتژی را در گذشته بازار تست کنید یا بخواهید از یک اکسپرت بک تست بگیرید

ممکن است اطلاعات قیمتی گذشته بازار در متاتریدر کامل نباشد پس باید این اطلاعات را به صورت

دستی به متاتریدر اضافه کنید.

وارد کردن دیتای قیمتی گذشته بازار به هیچ عنوان کار مشکلی نیست، با دنبال کردن این آموزش

یاد میگیرید چگونه این کار را انجام دهید.

وارد کردن دیتای قیمتی گذشته بازار به متاتریدر۴

برای وارد کردن دیتای گذشته بازار باید چند گام را طی کنید.

گام اول:دانلود دیتای قیمتی از یک سایت معتبر

اگر میخواهید تست استراتژی یا اکسپرت معتبری داشته باشید باید این اطلاعات را از یک سایت معتبر دانلود کنید.

سایت www.histdata.com یک سایت معتبر جهت دانلود دیتای قیمت گذشته بازار است.

جهت ورود به این سایت میتوانید روی عکس زیر کلیک کنید.

دیتای قیمتی گذشته بازار

دیتای قیمتی گذشته بازار

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید تمام جفت های ارزی مورد نیاز شما در جدول وجود دارد.

با کلیک روی جفت ارز وارد صفحه ای خواهید شد که دیتای قیمت از سال ۲۰۰۰ تا کانون را میبینید.

روی سال مورد نظرتان کلیک کنید فرآیند دانلود را تکمیل کنید.

گام دوم:دیتایی که دانلود کرده اید به صورت یک فایل زیب است.

برای وارد کردن به متاتریدر۴ ابتدا باید این فایل زیب را از حالت فشرده خارج کنید

در صفحه ای ذخیره کنید و آدرس محل ذخیره را بخاطر بسپارید.

EURUSD-history-data-zip-file

وارد متاتریدر۴ شوید.

اضافه_کردن_دیتا_به_متاتریدر

برگه History Center را از یکی از روش های زیر همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید باز کنید.

  • وارد سربرگ Tools شوید و History Center را انتخاب کنید.
  • در متاتریدر کلید F2 را فشار دهید.

پنجره زیر باز خواهد شد.

در سمت چپ پنجره باز شده میتوانید Symbols را ببینید و بسته به نوع بروکر جفت ارزهای متفاوتی را مشاهده میکنید.

جفت ارز مورد نظرتان را که دیتای قیمت آن را دانلود کرده اید از این لیست انتخاب کنید.

دیتای قیمتی گذشته بازار

دیتای قیمتی گذشته بازار

پس از انتخاب جفت ارز مورد نظر بانک اطلاعات تایم ۱ دقیقه (حتی اگر تایم دیگر مد نظر شماست در این مرحله فقط

و فقط تایم ۱ دقیقه) را انتخاب کنید.

مظابق تصویر بالا رکوردهای تایم انتخاب شده نمایش داده می شود.که در اینجا ۵۳۲ رکورد است.

حال برای وارد کردن دیتای قیمتی دانلود شده خودتان روی Import (کادر قرمز) کلیک کنید.

دیتای قیمتی گذشته بازار

دیتای قیمتی گذشته بازار

وارد کردن دیتای قیمتی گذشته بازار به متاتریدر۴

پنجره ای مطابق تصویر بالا باز خواهد شد.

بدون ایجاد هیچ تغییری در تنظیمات این صفحه روی Brows (کادر قرمز) کلیک کنید.

آدرس فایل دانلود شده ای که از حالت فشرده خارج کرده اید را وارد یا انتخاب کنید.

پس از وارد کردن آدرس کمی صبر کنید.

بسته به سرعت سیستم شما ممکن است خواندن و واردن کردن این اطلاعات کمی زمان بر باشد.

پس از وارد کردن اطلاعات مانند تصویر ذیل داده ها به صورت جدول لیست خواهد شد.

ورود داده های قیمت به متاتریدر

پس از وارد کردن اطلاعات مانند تصویر بالا داده ها به صورت جدول لیست خواهد شد.

پس از اینکه جدول داده ها را مشاهده کردید روی OK کلیک کنید.

دیتای قیمتی گذشته بازار

دیتای قیمتی گذشته بازار

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید تعداد رکورد تغییر کرده و اطلاعاتی که وارد کردید به رکورد قبلی اضافه شده است.

این تعداد نمایش نسبتی است ممکن است میزان رکورد بیشتری در متاتریدر برای شما نمایش داده شود.

وقتی تعداد رکورد تغییر کرد یعنی تا اینجا کارتان را درست انجام داده اید

روی Close کلیک کنید و این پنجره را ببندید.

در صفحه اصلی متاتریدر از سربرگ Tools روی Options کلیک کنید.یا کلیک ترکیبی Ctrl+O فشار دهید.

پنجره آپشن متاتریدر

در پنجره Options تب Charts را باز کنید.

ما میخواهیم نرم افزار متاتریدر بیشترین میزان رکورد را در چارت برای ما نمایش دهد.

مطابق تصویر بالا در فیلد Max bars in chart عدد ۹۹۹۹۹۹۹۹ را وارد کنید.

سپس روی OK کلیک کنید.

تا کنون ما توانسته ایم دیتای قیمت گذشته بازار برای تایم یک دقیقه را به متاتریدر ۴ وارد کنیم.

اما ممکن است ما نیاز به این دیتا در تایم فریم دیگری داشته باشیم

برای این کار باید از اسکریپتی که در خود متاتریدر۴ موجود است استفاده کنیم.

تبدیل دیتای قیمت تایم یک دقیقه به تایم دلخواه

جفت ارزی که داده های جدید را وارد نرم افزار کردیم را از مسیر File: New Chart باز کنید.

چارت جفت ارزی مورد نظر که دیتای آن را وارد متاتریدر کردید باز کنید.

دکمه اسکرول اتومات چارت که علامت فلش زرد رنگ به سمت راست را دارد خاموش کرده

تا چارت به صورت اتوماتیک به انتها نرود.

سپس با زدن دکمه Home بر روی کیبورد به ابتدای چارت بروید.

اگر طبق این آموزش درست پیش رفته باشید مشاهده میکنید که تاریخ اولین داده مربوط به سالی است;

که اطلاعات آن را وارد کرده اید.

اما این اطلاعات مورد نیاز ما نیست ما باید این اطلاعات را به تایم فریم دلخواه تغییر دهیم.

باز زدن دکمه Ctrl+N پنجره Navigator باز می شود.

در پنجره Navigator، منوی اسکریپت را باز کنید و اسکریپت PeriodConverter را پیدا کرده

و آن را کشیده و بر روی چارت بیاندازید. با این کار پنجره تنظیمات این اسکریپت ظاهر می شود.

تبدیل دوره زمانی در متاتریدر

تنظیمات تبدیل دیتای قیمت تایم یک دقیقه به تایم دلخواه

در این پنجره ابتدا در تب Common دقت کنید که تیک عبارت Allow DLL imports خورده باشد.

سپس وارد تب Inputs شوید. در این تب شما در کادر نمایش داده شده باید عددی را وارد کنید.

این عدد نشان دهنده آموزش کار با پنجره Navigator تایم فریم دلخواه شماست.

توجه داشته باشید که این عدد باید حتما به دقیقه وارد شود.

مثلا برای ۵دقیقه عدد ۵ و برای یک ساعت عدد ۶۰ را وارد کنید.

تبدیل دوره زمانی در متاتریدر

ما در اینجا عدد ۱۵ که نشان دهنده تایم فریم ۱۵ دقیقه است را وارد کرده ایم.

روی OK کلیک کنید.

بسته به سرعت سیستم شما کمی زمان میبرد تا پس از بسته شدن این پنجره فرآید تبدیل تکمیل شود.

پس از گذشت چند دقیقه اکنون داده های شما به تایم دلخواه تبدیل شده اند.

برای اینکه به درستی متوجه شویم داده ها تبدیل شده اند کافیست مراحل ذیل را انجام دهید…

از منوی فایل گزینه Open Offline را انتخاب کنید.

سپس در پنجره باز شده جفت ارز مورد نظر خود را که در جلو آن تایم آن را نیز نوشته انتخاب و کلیک نمایید.

قیمتهای آفلاین در متاتریدر

همانطور که در تصویر بالا ملاحظه میکنید تعداد ۴۴۱۵۹۹ میله قیمت در چارت ۱۵ دقیقه از تاریخ ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ درج شده است.

این یعنی که تبدیل داده ها به صورت موفقیت آمیز بوده است.

موفق باشد.

کانال تلگرام توس اف ایکس

کانال تلگرام توس اف ایکس

امتیاز نظر یادت نشه

امتیاز نظر یادت نشه

مدیریت شیت ها در اکسل

فایل های اکسل Workbook نام دارند که هرکدام دربردارنده Worksheet ها هستند و در هر Worksheet تعداد بسیار زیادی Cell وجود دارد (حدود ۱۷ میلیارد سلول). هر فایل کاری اکسل باید حداقل یک Worksheet داشته باشد.

سلسله مراتب فایل های اکسلمعرفی شیت در اکسل

شیت، کاربرگ یا Worksheet بخشی از سلسله مراتب فایل های اکسل است که نگهدارنده سلول ها، داده ها، فرمول ها، نمودار ها و بطور کلی هرچیزی است که در نرم افزار اکسل با آن کار می کنیم و ما از این پس و در این بخش از کتاب به آن کاربرگ خواهیم گفت.

نمایش محایط شیت های اکسل

در نسخه های اخیر نرم افزار اکسل بصورت پیش فرض در ابتدا یک کاربرگ برای هر فایل جدید ایجاد می شود اما می­توانید تعداد آن را تغییر دهید. برای این منظور وارد زبانه File شده و به بخش Options بروید و مراحل را طبق تصویر بعدی طی کنید:

تغییر تعدادی شیت های پیش فرض در اکسل

از طریق گزینه include this many sheets می توانید تعداد کاربرگ های پیش فرض فایل های جدید اکسل را تغییر دهید. بعد از تغییر هر فایل جدیدی که ایجاد کنید حاوی تعداد شیت های مورد نظر شما خواهد بود.

مدیریت شیت ها

مدیریت کاربرگ ها به معنی تغییر نام، رنگ، حذف و یا جابجایی و تنظیمات امنیتی آن­ها می­باشد. برای انجام اغلب تغییرات برروی کاربرگ ها کافیست روی آن ها کلیک راست کنید.

کلیک راست روی شیت ها

Insert

این گزینه برای درج کاربرگ جدید استفاده می شود.

Delete

این گزینه برای حذف کاربرگ استفاده می شود. البته اگر فقط یک کاربرگ داشته باشید با زدن این گزینه با پیغام زیر مواجه خواهید شد، بدین معنی که یک فایل اکسل باید حداقل یک کاربرگ قابل رویت داشته باشید. بادقت در متن این پیغام متوجه می شویم که حتی اگر کاربرگ های دیگری در این فایل باشند اما مخفی شده باشند باز هم امکان حذف کاربرگ فعلی را نداریم مگر اینکه کاربرگ دیگری را آشکار کنیم.

شیت های مخفی در اکسل

کارکرد این گزینه واضح است. تغییر نام کاربرگ.

نام کاربرگ ها می تواند فارسی باشد. در این نامگذاری می توانید از فاصله (Space) نیز استفاده کنید. اما نام تکراری مجاز نیست. برای تغییر نام کاربرگ ها همچنین می توانیم روی نام آن ها دابل کلیک کنید.

View Code

این قابلیت شما را به صفحه VBA Editor منتقل خواهد کرد و صفحه کدنویسی کاربرگ جاری را نمایش خواهد داد. این صفحه قابلیت های ماکرو نویسی و برنامه نویسی VBA را برای ما به ارمغان می آورد. با این گزینه در پایان همین بخش مثال جالبی خواهیم داشت.

Protect Sheet

بطور کلی برای اعمال محدودیت برروی کاربرگ پس از انجام تنظیمات مربوطه باید از گزینه Protect Sheet استفاده کرد.

محافظت از شیت ها در اکسل

با وارد شدن به پنجره Protect Sheet می توانید دسترسی های گوناگونی برای کاربرگ تعریف کنید. برخی از گزینه های این پنجره عبارتند از:

Select Locked Cells

با انتخاب این گزینه به کاربر این امکان را می دهیم که بعد از وارد شدن به کاربرگ سلول های قفل را انتخاب کند.

Select Unlocked Cells

با انتخاب این گزینه به کاربر این امکان را می دهیم که بعد از وارد شدن به کاربرگ سلول های قفل نشده را انتخاب کند.

Format Cells

فعال کردن این گزینه به معنی ارائه دسترسی تغییر فرمت سلول ها به تمام کاربرانی است که وارد کاربرگ می شوند.

بعد از تعیین دسترسی های مورد نظر در کاربرگ بهتر است یک رمز عبور در بالای پنجره Protect Sheet تعریف کنیم و مجددا آن را تایید کنیم. پس از آن اگر فایل را ذخیره کنید تنظیمات اعمال شده به کاربرگ برای همیشه ذخیره خواهند شد و فقط کسی که رمز آن را دارد می تواند تنظیمات را تغییر دهد.

باز کردن قفل شیت

Tab Color

مطمئن هستم کارکرد این گزینه برای شما واضح است. تغییر رنگ زبانه کاربرگ ها برای نمایش بهتر آن ها.

از این گزینه برای مخفی کردن کاربرگ ها استفاده کنید.

Unhide

این گزینه برای آشکار سازی شیت های مخفی استفاده می شود. اما اگر کاربرگ مخفی ای نداشته باشید غیرفعال خواهد بود.

Select All Sheet

انتخاب تمام کاربرگ ها با کمک این گزینه انجام می شود. اینکار برای انجام یک کار دسته جمعی بر روی کاربرگ­ها استفاده می شود. برای غیر فعال شدن انتخاب می توانید مجددا روی زبانه یک کاربرگ کلیک راست کنید.

از گروه خارج کردن شیت ها

برای انتخاب تعداد خاصی از کاربرگ ها می توانید به نگه داشتن کلید Ctrl و کلیک کردن روی کاربرگ های مورد نظرتان آن ها را انتخاب کنید. با این کار در قسمت Title Bar اکسل عنوان [Group] نمایش داده خواهد شد.

گروه بندی شدن شیت ها در اکسل

مدیریت شیت های زیاد در اکسل

زمانی که کاربرگ های یک فایل اکسل زیاد می شوند علاوه برمشکلات احتمالی که در عملکرد فایل بوجود می آید برای پیمایش بین کاربرگ نیز دچار مشکلی می شویم.

شیت های اکسل

وجود علامت … نشان می­دهد که فضای کافی برای نمایش تمام کاربرگ ها وجود ندارد. بنابراین باید از قسمت Navigation برای پیمایش بین کاربرگ ها استفاده کنیم. با کلیک بر روی پیکان های این بخش بین کاربرگ ها حرکت می کنیم. اما اگر تعداد کاربرگ ها خیلی زیاد باشد اینکار نیز کمک زیادی نخواهد کرد. کلیک های میانبر خوبی در این زمینه وجود دارند:

حرکت بین شیت ها

کلید های میانبر مهم شیت های اکسل

شکل زیر نمایش دهنده حالتی است که با کلیک راست روی بخش Navigation کاربرگ ها فهرست آن ها باز می­شود. بعد از باز شدن این پنجره می توانید ابتدای نام کاربرگ مورد نظر خود را تایپ کنید تا انتخاب شود. سپس Enter را بزنید و وارد آن کاربرگ شوید.

لیست شیت ها در اکسل

تغییر Direction (جهت) شیت ها در اکسل

جهت نمایش کاربرگ های اکسل در حالتیکه سیستم عامل ویندوز با زبان انگلیسی برروی رایانه شما نصب باشد چپ به راست (Left-to-Right) است. برای تغییر جهت شیت ها از زبانه Page Layout استفاده می کنیم. البته مشروط بر اینکه یک زبان راست به چپ مانند زبان فارسی برروی سیستم عامل شما فعال باشد.

جهت شیت در اکسل

Sheet Right-to-Left: جهت راست به چپ برای کاربرگ

Sheet Left-to-Right: جهت چپ به راست برای کاربرگ

یک فایل اکسل می تواند کاربرگ­های مختلفی داشته باشد که هرکدام دارای جهت های متفاوتی باشند و از این بابت محدودیتی وجود ندارد.

تغییر Direction (جهت) پیش فرض شیت ها

بعد از مدتی که با نرم افزار اکسل سروکار داریم نیاز پیدا می کنیم که درهنگام ایجاد کاربرگ جدید بطور خودکار جهت آن راست به چپ باشد. برای اینکار باید از تنظیمات اکسل استفاده کنیم. برای این منظور به زبانه File رفته و وارد پنجره Options می شویم و مراحل را طبق تصویر زیر طی می کنیم:

تغییر جهت پیش فرض شیت ها

توابع مهم شیت ها در اکسل

تابع Sheet

فرمول Sheet که در اکسل­های اخیر در دسترس کاربران قرار گرفته است ورودی Optional دارد. اگر در ورودی این فرمول آدرسی داده نشود شماره کاربرگی که فرمول در آن نوشته شده است را برمی­گرداند.

توابع مهم کار با شیت ها در اکسل

برخی از فرمول­های اکسل دارای ورودی اختیاری (Optional) هستند بدین معنی که می توانیم به آن فرمول ورودی ندهیم. فرمول Sheet و Sheets نیز از این نوع فرمول­ها هستند و ورودی آن­ها اختیاری می­باشد. البته در هر فرمول که ورودی اختیاری وجود دارد وارد نکردن آن ورودی معنای خاص خود را دارد و این حالت در همه فرمول ها یکسان نیست.

تابع Sheets

فرمول Sheets نیز از فرمول­های جدید اکسل است و تعداد کاربرگ­های فایل یا تعداد کاربرگ­های ورودی فرمول را شمارش می­کند.

تابع sheets

شیت پیش فرض

اگر می خواهید یک کاربرگ خاص هنگام باز شدن فایل اکسل فعال باشد یکی از راه ها این است که قبل از بستن فایل همان کاربرگ فعال باشد و فایل را ذخیره کنید.

تغییر دائمی کاربرگ پیش فرض

برای تغییر دائمی کاربرگ پیش فرض در یک فایل اکسل به شکلی که دیگر نیاز نباشد تا هربار فایل را در حالتی که همان کاربرگ فعال است ذخیره کنید باید از امکانات ماکرو نویسی استفاده کنید. کافیست در فایل مورد نظر ابتدا کلید Alt + F11 را بزنید تا وارد پنجره VBA Editor شوید. فرض کنید که در فایل زیر می خواهیم کاربرگ Sales همیشه به عنوان کاربرگ پیش فرض باز شود.

تغییر دائمی شیت پیش فرض در اکسل

در پنجره طبق تصویر فوق روی ThisWorkbook کلیک راست کرده و وارد View Code می شویم. در صفحه کد نویسی از بالای صفحه گزینه General را باز کرده و Workbook را انتخاب می کنیم. با انجام اینکار بخش سمت راست (Declaration) حاوی لیستی از رویداد های کاربرگ ها برای ما نمایش داده می شود.

کد نویسی کاربرگ پیش فرض

هرفایل اکسل دارای تعداد زیادی رویداد است. رویدادهایی نظیر محاسبه کاربرگ، تغییر کاربرگ، باز شدن، بسته شدن و ده ها رویداد دیگر. در اینجا ما باید از رویداد بازشدن استفاده کنیم و برنامه ای بنویسم که هنگام باز شدن این فایل کاربرگ Sales را فعال کند. کد مورد نظر ما بسیار ساده خواهد بود. همانطور که می بینید رویداد Open در صفحه کد نویسی نوشته شده است و فقط کافیست کد مورد نظر خود را برای پیش فرض شدن دائمی کاربرگ Sales به داخل آن اضافه کنیم.

کد نویسی کاربرگ پیش فرض

کد Sheets(“Sales”).Select باعث می شود تا بعد از باز شدن فایل کاربرگ Sales فعال شود. اما توجه داشته باشید که باید این فایل را با فرمت Macro-Enabled یا فرمت­های دیگری که قابلیت­ برنامه نویسی را نگهداری می کنند ذخیره شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا