استراتژی های مؤثر فارکس

تحلیل بورس تهران

تحلیل تکنیکال مهم‌ترین صنایع بورس تهران

رتبه‌بندی صنایع بورس تهران بر اساس معیارهای ریسک از منظر سرمایه‌گذاران نهادی؛ رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

سرمایه‌گذاران نهادی طبق قانون بازار سرمایه عبارت‌اند از: شرکت­های سرمایه‌گذاری و صندوق­های مشترک. این دسته از سرمایه‌گذاران به نظر می‌رسد از جهت معیارهای انتخاب صنعت و ریسک مدنظر، با سرمایه‌گذاران خرد متفاوت باشند. در این پژوهش که رویکرد آن کیفی ـ کمی است، از روش تحلیل سلسله مراتبی، جهت رتبه‌بندی معیارهای ریسک و از تحلیل پوششی، جهت رتبه‌بندی صنایع مختلف استفاده‌شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که از منظر سرمایه‌گذاران نهادی جهت رتبه‌بندی صنایع بورس، هشت معیار ریسک مدنظر قرار می‌گیرد. مهم‌ترین معیارهای ریسک به ترتیب عبارت­اند از: دامنه نوسان بازده صنعت، دامنه نوسان قیمت به عایدی صنعت و مجموع تعداد روزهای توقف نماد در صنعت. در میان صنایع بورس از منظر نهادی­ها و با توجه به معیارهای ریسک کاراترین و کم ریسک­ترین صنایع، صنعت زیر بنایی فلزات اساسی و فعالیت­های مالی و واسطه‌گری است.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.23831170.1395.4.2.5.4

موضوعات

  • 1مدیریت دارایی
  • مدیریت ریسک دارایی های مالی

عنوان مقاله [English]

Rating Tehran Stock Exchange Industries Based on Risk Criteria from the Perspective of Institutional Investors: A Data Envelopment Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Fereidoun Rahnamaye Roodposhti 1
  • Farzaneh Asharion 2
  • Hamed Tajmir Riahi 3

1 Azad Islamic University, Tehran, Iran

2 University of Tehran, Tehran Iran

3 Emam Sadegh University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The goal of this research is to rate Tehran Stock Exchange industries based on different risk criteria from the perspective of institutional investors. We first reviewed the literature of industry risk criteria and then we interviewed some managers working in institutional investors. In the next step all the risk criteria were evaluated by institutional investors’ managers to select more important criteria using a questionnaire with Likert scale. Finally the selected criteria in the last step ranked by AHP process to identify the تحلیل بورس تهران best industries for investment from the view point of institutional investors. In the second phase of the research we ranked the TSE industries based on Anderson Peterson Model and the weighted risk criteria. The results show that three of eight important risk criteria for industry analysis from institutional investor’s viewpoint are industry return volatility p/e volatility and sum of days symbols closed in the industry. Finally, basic metals and financial services are identified as two less risky industries selected by institutional investors based on the eight risk criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rating
  • DEA
  • instituational investors
مراجع

[1] Achour, D., Harvey, C. R., Hopkins, G. & C. Lany (1998), Stock Selection in Mexico, Boston: Mstr Pub, PP. 100-101.

[2] Beckwith, J. (2001), Stock Selection in Six Major Non-U.S. Markets, Journal of Investing, Vol. 9, No. 2, تحلیل بورس تهران PP. 37-44.

[3] Charnes, A., W. Cooper, and E. Rhodes, (1978), Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, 3, 429-444.

[4] Christens, Andres, P.S, (2010), Overreaction and Portfolio-Selection Strategies in the Poland Stock Market, Christens, Journal of Risk Finance, Vol: 11 Issue: 3, P. 52.

[5] Edirisinghe, NCP & X Zhang, (2008), Portfolio Selection under Dea-Based Relative Financial Strength Indicators: Case of Us Industries, Journal of the Operational Research Society, 59, PP. 31-51.

[6] Fortuna, Tiziana (2000). A Dea Model for The Efficiency Evaluation of Nondominated Paths on a Road Network European, Journal of Operational Research, 121, pp.549-558

[7] Janani and et al., (2008), Selection of Portfolio by Using Multi Attributed Decision Making (Tehran Stock Exchange), American Journal of Scientific Research, Issue 44, pp. 15-87

[8] Jensen, M., (1968), the Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, Journal of Finance, 23, 389-416.

[9] Johnson, Robert, LUC SOENEN, (2003), Indicators of Successful Companies, European Management Journal, Vol. 21, No. 3, pp. 364–369

[10] Liu، Jia، و Zhiping Chen. (2014), Regime-dependent Robust Risk Measures with Application in Portfolio Selection, Procedia Computer Science، 2nd International Conference on Information Technology and Quantitative Management، ITQM 2014، 31, pp. 344–350.

[11] Mohanram, P. S., (2003), Is Fundamental Analysis Effective for Growth Market, Journal of Finance, Issue 44, pp. 25-45

[12] Nalini, R.DR, (2013), an Empirical Study on Factors Influencing Equity Stock Selection by Investors in Mysore City, International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, Vol.2, No. 11, November, P. 151

[13] Rouse, P., (1995), Performance Measurement, Chartered Accountants Journal of New Zealand, 74(9), 18-19.

[14] Squyres. J. G., (1998), a Quick Peek According to Graham and Dodd, Journal of Financial Statement Analysis, fall, PP. 79-83

[15] Tobin, J., (1958), Liquidity Preference as a Behavior toward Risk, Review of Economic Studies, 25(2), 65-86.

[16] Toma, Aida,Silvia Dedu. (2014), Quantitative Techniques for Financial Risk Assessment: A Comparative Approach Using Different Risk Measures and Estimation Methods. Procedia Economics and Finance، 1st International Conference “Economic Scientific Research – Theoretical, Empirical and Practical Approaches”,ESPERA 2013، 8, pp. 712–719

[17] Wong, M. C. & تحلیل بورس تهران Y. Cheung (1998), the Practice of Investment in Hong Kong: Market Forecasting and Stock Selection, International Journal of Management Science, No.27, PP. 451-465.

[18] احمدپور، احمد، امیر رسائیان؛ (1385)، «رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران»؛ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 1 (13): 37–60.

[19] احمدی، سید محمدمهدی، بهنام شهریار؛ (1386)؛ «تعیین میزان بهینه سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک»؛ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 1 (14): 3–24.

[20] امیری، مقصود و مجید شریعت پناهی و محمدهادی بناکار (1389)، انتخاب سبد بهینه با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 11، ص 5.

[22] پیری، پرویز، (1391)، اﺛﺮ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎزار ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﻬﺎم شرکت‌های پذیرفته‌شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، فصلنامه بورس و اوراق بهادار، شماره 19، صص 30-45.

[23] تالانه، عبدالرضا و محمودی، محمد مشرفی، کاوه؛ (1392)، محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهام شرکت‌های بورس تهران؛ مجله تحقیقات مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 15، شماره 1، تابستان، ص65.

[24] تهرانی، رضا، مسلم پیمانی؛ (1387)؛ «بررسی مقایسه‌ای بین معیارهای رایج ریسک (واریانس و بتا) و معیارهای ریسک نامطلوب (نیمه واریانس و بتای نامطلوب)»؛ تحقیقات مالی سال 1، ش 10، صص 77–92.

[25] جهانخانی، علی و حسن عبده تبریزی (1376)، مدیریت سرمایه‌گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، انتشارات دانشگاه تهران.

[26] حساس یگانه، یحیی، مرادی محمد، هدی اسکندر؛ (1387)، بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت؛ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی؛ دوره 15، شماره 52، تابستان، صص 107-122

[27] خوش‌طینت، محسن و حمید راعی (1383)، تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 37، ص 35.

[28] فخاری، حسین و عصمت طاهری (1389)، بررسی رابطه سرمایه‌گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره چهارم، شماره پیاپی 6، ص 41.

[29] فلاح شمس، میر فیض، احمد عبداللهی، و مطهره مقدسی؛ (1392) «بررسی عملکرد معیارهای متفاوت ریسک در انتخاب و بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم مورچگان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مدیریت مالی، سال 1، ش 2، صص 22-39.

[31] محرابیان، سعید (1378). “مفاهیم محاسباتی در تحلیل پوششی داده‌ها”، پایان‌نامه دکتری (علوم ریاضی)، دانشگاه تربیت مدرس، صص 105-107.

[32] مهرانی، ساسان و رساییان، امیر؛ بررسی رابطه بین معیارهای نقد شوندگی سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران؛ مجله حسابداری دانشگاه شیراز؛ دوره اول، پاییز 88، صص 25-31.

[33] ودیعی محمدحسین، حسینی سید محمد، رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده غیرعادی سهام، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری. 1391; 1 (4)، صص 73-87.

[34] وکیلی‌فرد، حمید‌رضا، علیرضا زارعی. (1388)؛ مطالعه توان متغیرهای حسابداری در پیش‌بینی معیارهای ریسک مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ، پژوهشنامه اقتصادی، سال 3، ش 9، صص 113–134.

[35] هادوی­نژاد، مصطفی (1383)، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سهم در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه دوره کارشناسی تحلیل بورس تهران ارشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، صص 131-140.

[36] هوشمند، محمود؛ حسین خدادوست؛ (1387)، رتبه‌بندی صنایع فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس میزان برخورداری از شاخص‌های مطلوب، مجله دانش و توسعه، سال 15، شماره 24، پاییز.

معرفی سایت TSETMC (سایت مدیریت فناوری بورس تهران)

مهم ترین سایت در حوزه بازار سرمایه سایت TSETMC است. این نام که برگرفته از عبارت Tehran Securities Exchange Technology Management Co می‌باشد، معرف سایت مدیریت فناوری بورس تهران است. این سایت دیده بان بازار بورس است که زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار تهران فعالیت میکند.

هدف سایت TSETMC اطلاع رسانی لحظه‌ای و با کیفیت به سرمایه‌گذاران و کلیه فعالان بازار سرمایه است.

در ساعاتی که بازار معاملات باز است تمامی اطلاعات سایت ثانیه به ثانیه به‌روزرسانی می‌شود.

در این سایت هر نماد بورسی یک صفحه دارد که اطلاعات قیمتی، معاملاتی، بازده هر سهم و نمودار قیمت آن را نمایش میدهد.

ما در مقاله پیش‌رو به توضیح کامل بخش های این سایت می پردازیم.

سایت tsetmc چیست

خانه

به محض ورود به سایت TSETMC شما وارد صفحه‌ای به عنوان خانه سایت می‌شوید.

دراین صفحه شما دو بخش بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را مشاهده میکنید. نخست بخش شاخص های منتخب است. در این بخش شما اطلاعات شاخص های مهم از جمله شاخص کل، شاخص قیمت، شاخص هم وزن و… را میبینید. اطلاعاتی مثل مقدار، تغییر، درصد تغییر، بیشترین و کمترین مقدار تغییر هر شاخص در یک روز کاری بازار.

سایت رسمی tsetmc

هردو بخش بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اطلاعات نمادهای پر تراکنش هر روز را نشان میدهد. اطلاعاتی از قبیل قیمت پایانی، قیمت آخرین معامله، درصد تغییر قیمت در یک روز.

در سمت راست هر دو بخش چکیده‌ای از اطلاعات مهم یک روز کاری بازار، وضعیت بازار( باز یا بسته بودن)، شاخص ها و اطلاعات نمادهایی که در آن روز بیشترین تاثیر را در بازار داشته‌اند نشان داده شده است.

بورس اوراق بهادار تهران

بخش بورس اوراق بهادار تهران خود از چند زبانه تشکیل شده است.

اولین زبانه همان بخش در یک نگاه است که اطلاعاتی مثل وضعیت بازار، شاخص کل، اطلاعات قیمت، حجم معاملات، اطلاعات نماد های پرتراکنش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس (که به طور رسمی در بورس پذیرفته شده‌اند) را نمایش میدهد.

زبانه های دیگر اطلاعات شاخص ها (شاخص کل، هم وزن، آزاد شناور، شاخص صنعت و…) اوراق مشتقه، اوراق بدهی و اختیار معامله را از لحاظ ارزش بازار، قیمت پایانی، قیمت معامله، حجم معاملات نشان میدهند.

در زبانه قیمت ها چند نمونه از نمادهایی که بیشترین افزایش و کاهش قیمت را طی یک روز معاملاتی پشت سر گذاشته اند میبینیم. زبانه عرضه و تقاضا نمادها با بیشترین عرضه و تقاضا در یک روز معاملاتی نشان داده می‌دهد. در زبانه نمادهای مشمول تعلیق هم نام این نمادها و اختصاری از دلیل تعلیق آن ها را مشاهده میکنید.

سایت tsetmc بورس

فرابورس

بخش فرابورس سایت TSETMC شامل زبانه هایی شبیه به بخش بورس و زبانه هایی مربوط به بازار پایه و شرکت های کوچک و متوسط است.

فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا سه مورد از دیگر بازار های بورس فعال در ایران هستند. اگر با این بازارها آشنا نیستید، مقاله انواع بورس در ایران را مطالعه کنید.

فرابورس سایت tsetmc

بازار پایه خود از سه بخش زرد، نارنجی و قرمز تشکیل شده است. فرق بین این بازارها در دامنه نوسان آن هاست. براساس آخرین تغییرات مصوب از سوی سازمان بورس دامنه نوسان قیمت در نمادهای تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران مثبت ۳ درصد و منفی ۲ درصد ، در تابلوی نارنجی، دامنه نوسان انجام معاملات مثبت و منفی ۲ درصد و در تابلوی قرمز، مثبت و منفی ۱ درصد است

زبانه‌ی شرکت های کوچک و متوسط به دو بخش رشد و دانش بنیان دسته بندی می‌شود که در هر کدام اطلاعات نماد های پربیننده نمایش داده شده است.

بورس انرژی

بورس انرژی بازار حامل های انرژی از نوع نفت، گاز، برق و سایر حامل ها و مشتقات آن ها است. در زبانه های مختلف این بخش اطلاعات بازار فیزیکی، بازار برق، بازار سایر اوراق بهادار، سلف استاندارد و سامانه مظنه‌یابی را مشاهده میکنید.

در بخش سلف استاندارد تحلیل بورس تهران میتوانید اطلاعات قیمتی و معاملاتی سلف های موازی را ببینید.

سامانه مظنه‌یابی سامانه‌ای برای مضنه‌یابی عرضه های پیش‌رو و عرضه های تازه انجام شده است.

بورس انرژی سایت tsetmc

شبکه کدال

کدال یکی از مهم‌ترین سایت های اطلاع رسانی در حوزه مالی است. نام این سایت برگرفته از عبارت Comprehensive Database Of All Listed Companies بوده و معرف بانک اطلاعاتی همه جانبه شرکت ها است. هدف اصلی این سایت شفاف سازی از طریق انتشار اطلاعیه های منتشر شده از سوی شرکت ها است. این سایت زیرنظر سازمان بورس اوراق بهادارفعالیت میکند. در سایت TSETMC بخشی به عنوان شبکه کدال نام‌گذاری شده که اطلاعیه های منتشره در سایت کدال را بازنشر میکند. اطلاعیه هایی مثل صورت های مالی، گزارش فعالیت هیات مدیره، تصمیمات مجمع عمومی و…

با مطالعه مقاله کدال چشم بورس میتوانید این سایت را بهتر بشناسید. در این مقاله بخش های مختلف کدال را آموزش داده‌ایم و شما را برای پیدا کردن اطلاعیه ها راهنمایی میکنیم.

شبکه کدال سایت tsetmc

صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری یک نهاد مالی است که با هدف جمع‌آوری سرمایه های خرد و سرمایه‌گذاری در قالب سبدی از اوراق بهادار فعالیت میکند. در بخش صندوق های سرمایه‌گذاری سایت TSETMC نام صندوق ها، اطلاعات صندوق ها از قبیل مدیر، ضامن نقدشوندگی، بازدهی (ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه) را میبینیم. صندوق ها بر اساس انواع آن ها به درامد ثابت، سهامی، مختلط، بازارگردانی، جسورانه، طلا، زمین و ساختمان ، پروژه و اختصاصی بازارگردانی دسته‌بندی می‌شوند. (البته توجه داشته باشید که بهترین منبع برای مقایسه صندوق ها سایت فیپ ایران است)

صندوق های سرمایه‌گذاری سایت tsetmc

بورس کالا

در بخش بورس کالا زبانه های سلف استاندارد، صندوق های کالایی، گواهی سپرده کالایی، قراردادهای اختیار معامله و معاملات بازار فیزیکی همگی با حجم، ارزش، قیمت روز، قیمت پایانی و اعلانات نمایش داده شده است.

بورس کالا سایت tsetmc

بر نوار بالایی سایت TSETMC آیکون های مختلفی قرار گرفته که یکی از مهم ترین آن ها نمایش فهرست است. به کمک این بخش شما میتوانید اطلاعات جزیی‌تر درباره روند بازار به دست بیاورید. دسترسی به دیده بان بازار، امکان مقایسه شرکت ها با یکدیگر، امکان مقایسه شرکت های هم گروه، بررسی تغییرات در سهام سهامداران عمده، همگی از جمله امکانات این بخش هستند.

دیده بان tsetmc

آیکون Languages به استفاده کنندگان سایت این امکان را میدهد تا اطلاعات را به زبان های مختلف مطالعه کنند.

گفتیم که هر نماد در سایت TSETMC یک صفحه مختص به خود دارد. هر صفحه از زبانه های مختلف تشکیل شده که به شما این امکان را میدهد تا درباره نماد مورد نظر خود اطلاعات جامع به دست آورید. اطلاعات بنیادی در خصوص هر سهم مثل ترازنامه، سود و زیان، DPS ،EPS، سهامدارن و…

در بخش جست و جو شما میتوانید با وارد کردن نام نماد بورسی موردنظر خود وارد صفحه آن نماد بشوید و اطلاعات آن را بررسی کنید.

سایت تحلیل بورس tsetmc

از دیگر امکانات سایت TSETMC انتشار اخبار و تازه های بازار سرمایه و تولید محتوای آموزشی در این حوزه است.

یکی دیگر از آیکون های مهم نقشه بازار است. در این نقشه نمادها بر حسب صنعت به گروه های مختلف دسته‌بندی شده‌اند. نمادهایی که روند قیمت آن ها طی یک روز معاملاتی رشد کرده با رنگ سبز و نمادهایی که افت قیمت داشته‌اند با رنگ قرمز نشان داده شده‌اند. نقشه بازار شمای کلی از وضعیت یک روزه بازار را به کمک تصویر به شما نشان میدهد.

تحلیل شرکت بورس اوراق بهادار تهران (بورس)

بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد.در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافت.
شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) به موجب قانون بازار اوراق جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 در آذرماه 1385 ثبت و در دی ماه همان سال فعالیت عملیاتی خود را آغاز کرد. نماد بورس اوراق بهادار تهران در سال 1395 در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج گردید.
در حال حاضر بورس اوراق بهادار تهران با سرمایه 150 میلیارد تومانی به محلی تبدیل شده است که سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی اوراق بهادار مربوط به 325 شرکت، 38 صنعت، 11 صندوق قابل معامله (ETF)، 175 صندوق سرمایه گذاری مشترک و 14 شرکت مشاوره سرمایه گذاری را معامله می کنند.

مهمترین متغیر در وضعیت سودآوری این شرکت ارزش معاملات است که در 9 ماهه سال 1398 این میزان به حدود 240 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا دوبرابر شده است. بنابراین درآمدهای ناشی از کارمزد نیز به تبع این رشد در حجم و ارزش معاملات رشد قابل توجهی را تجربه نموده است. مجموع درآمدهای کارمزد شرکت بورس اوراق بهادار تهران در شش ماهه سال 1398 از محل کارمزد 125 میلیارد تومان بوده است. این رقم برای کل سال 97 به میزان 142 میلیارد تومان بوده است.

مهمترین منبع درآمدی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، کارمزد دریافتی معاملات است که حدود 60 درصد درآمدهای شرکت را به خود اختصاص می دهد. این کارمزد بمیزان 0.64 در هزار ارزش معامله تا 600 میلیون ریال در خصوص معاملات خرد و 1000 میلیون ریال برای معاملات عمده محاسبه قرار می گیرد.

سایر منابع درآمدی این شرکت عبارتند از کارمزد خدمات به کارگزاران به میزان 200 میلیون ریال به ازای هر کارگزاری و نیز 5 درصد از درآمد ناشی از کارمزد معاملات هر کارگزاری تا سقف 2 میلیارد ریال، کارمزد پذیرش 2 در هزار سرمایه ثبت شده و حداقل 200 میلیون ریال با سقف 1000 میلیون ریال سالانه است که 80 درصد این مبلغ سهم شرکت بورس اوراق بهادار است.

یکی از منابع قابل توجه که انتظار می رود در سال های آتی رشد قابل توجهی داشته و درآمد تحلیل بورس تهران قابل قبولی نصیب شرکت نماید، درآمد ناشی از اجاره است که به دلیل تکمیل ساختمان سعادت آباد برای این شرکت رقم خواهد زد. میزان محقق شده برای این ردیف در گزارش شش ماهه حسابرسی شده حدود 1.5 میلیارد تومان است اما انتظار می رود که این میزان تا انتهای سال 1399 به بیش از 50 میلیارد تومان بالغ گردد.

تحلیل اطلاعات سهام در بورس تهران

اگر تابه‌حال به وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه و روی یکی از نمادها کلیک کرده باشید با انبوهی از داده‌ها و جداول مالی روبه‌رو می‌شوید که احتمالا در نگاه اول برایتان ترسناک بوده است، تحلیل اطلاعات سهام برای موفقیت شما بسیار ضروری است‌. اگر نمی‌دانید در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم، به گزارش مدیر مالی، این داده‌ها و جداول به شما کمک می‌کنند تا تبدیل تحلیل بورس تهران به یک سرمایه‌گذار زیرک شوید، به شرطی که بدانید تحلیل اطلاعات سهام چگونه است‌. برخی افراد گمان می‌کنند جداول اطلاعاتی شرکت‌ها فقط پیش از سرمایه‌گذاری اهمیت دارند و پس از انتخاب سهام و خرید آن دیگر نیازی به مراجعه به آنها نیست‌. درصورتی‌که برعکس، شما همواره باید این جداول اطلاعاتی را رصد کنید و از اوضاع سرمایه‌گذاری خود باخبر شوید‌. تحلیل اطلاعات سهام کاری نیست که یک بار انجام دهید و از دست آن راحت شوید، شما باید مراقب سرمایه خود باشید‌.
نماد
نماد، خلاصه صنعت و نام شرکت است‌. حرف اول نماد، نشان‌دهنده صنعتی است که شرکت در آن صنعت قرار دارد؛ و ادامه نماد، خلاصه اسم شرکت را نشان می‌دهد‌. مثلا در نماد فرضی خبالا، حرف خ نشان‌دهنده صنعت خیلی خوب است و حرف بالا، خلاصه نام شرکت بالابلندآسمان است‌. شما با مراجعه به وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با نمادها بیشتر آشنا خواهید شد‌.
بازه سالانه قیمت
بازه سالانه قیمت، محدوده تغییرات قیمت سهام طی یک سال گذشته را نشان می‌دهد و شما در این بخش از بیشترین و کمترین قیمت سهم در یک سال گذشته مطلع می‌شوید‌. دانستن بیشترین و کمترین قیمت سهام در ۱۲ ماه گذشته به شما کمک می‌کند تا ببینید سهام در حال حاضر در چه وضعیتی به سر می‌برد‌. سهم خبالا را در نظر بگیرید‌. بیشترین قیمت آن در یک سال گذشته ۲۱۵۰۰ ریال و قیمت پایانی آن در روز گذشته ۲۱۲۵۰ بوده است‌. سهم خبالا در قیمت بالایی معامله می‌شود چراکه در محدوده بیشترین قیمت آن در یک سال گذشته نوسان می‌کند‌. حالا سهام چپایین را نگاه کنید‌. پایین‌ترین قیمت سهم در یک سال گذشته ۳۳۰۰ ریال و قیمت پایانی آن در روز گذشته ۳۳۵۰ ریال است‌. در شرکت چپایین اتفاقی افتاده که قیمت آن به کمترین مقدارش در ۱۲ ماه گذشته نزدیک می‌شود‌. اگر به سرمایه‌گذاری در شرکت چپایین فکر می‌کنید، حتما به دنبال علت این افت شدید قیمت باشید‌. اگر عوامل مقطعی موجب این کاهش قیمت شده باشد، احتمالا شانس بزرگی برای خرید این سهم در قیمت پایین وجود دارد، اما اگر شرکت چپایین روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد، از خرید سهم آن خودداری کنید‌.
سود هر سهم یا تحلیل بورس تهران EPS
سود هر سهم یا به‌اختصار EPS سود خالص سالانه شرکت است که به هر سهم تعلق می‌گیرد و نشان می‌دهد که شرکت در یک سال به ازای هر سهم چه مقدار سود به دست آورده است. سود هر سهم معمولا در ابتدای سال مالی برای سال جدید پیش‌بینی می‌شود و در پایان سال سود هر سهم تحقق‌یافته و پیش‌بینی‌شده با هم مقایسه می‌شوند‌. شرکتی که عملکرد خوبی داشته باشد، معمولا سود هر سهم آن نسبت به سال قبل رشد خواهد داشت‌.
سود تقسیمی هر سهم DPS
سود تقسیمی هر سهم یا به‌اختصار DPS آن بخش از سود سهام یا EPS است که به‌صورت نقدی بین سهامداران تقسیم می‌شود‌. در ایران شرکت‌ها موظف هستند بخشی از سود هر سهم را به‌صورت نقدی بین سهامداران خود تقسیم کنند‌. شرکت وخوب به هر سهامدار مبلغ ۲۳۰ ریال سود نقدی پرداخت می‌کند و در صورتی ‌که شما ۱۰۰۰ سهم از این شرکت را داشته باشید، ۲۳۰۰۰۰ ریال عایدتان می‌شود‌. برخی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به دریافت سود نقدی بیشتر هستند. آنها در سهامی سرمایه می‌گذارند که درصد سود تقسیمی بالایی داشته باشند‌.
بازده
به‌طورکلی بازده، سودی است که شما از سرمایه‌گذاری در سهام به دست می‌آورید و برای محاسبه آن باید سود تقسیمی هر سهم را بر قیمت آن تقسیم کنید‌. توجه کنید که قیمت هر سهم به‌صورت روزانه تغییر می‌کند، بنابراین بازده نیز همراه با نوسان قیمت سهام، کم‌ و زیاد می‌شود‌.
حجم معاملات
حجم معاملات به شما می‌گوید که یک سهم در روز چه تعداد خریدوفروش شده است‌. هرچقدر که حجم معاملات بیشتر باشد، فعالیت آن سهم بیشتر است و در صورتی ‌که سهامداری بخواهد سهم خود را بفروشد، سریع‌تر می‌تواند به پول خود برسد‌. حجم معاملات برخی سهام پایین و حجم معاملات برخی دیگر بالاست‌. حجم معاملات به‌خودی‌خود نمی‌تواند پیغام‌رسان اطلاعات خاصی باشد، مگر اینکه تعداد آن به شکل غیرعادی زیاد یا کم باشد‌. در این صورت شما باید علت آن را بیابید‌. توجه داشته باشید که افزایش حجم معاملات یک سهم ممکن است موجب کاهش حجم معاملات سهم دیگری شود و شما نمی‌توانید حجم معاملات یک سهم را با هر سهم دیگری مقایسه کنید‌. سهام شرکت‌های بزرگ هرروز در حجم زیادی خریدوفروش می‌شوند، درصورتی‌که سهام برخی دیگر، به تعداد بسیار کمتری معامله می‌شوند‌. این نکته را هم به خاطر داشته باشید که افزایش حجم معاملات می‌تواند نشانه اخبار و اتفاقات مثبتی از شرکت باشد‌.
نسبت P/E
P/E نسبت قیمت پایانی به سود هر سهم را نشان می‌دهد‌. این نسبت، همواره موردتوجه سرمایه‌گذاران است و از آن برای شناسایی سهام ارزشمند استفاده می‌شود‌. برخی از P/E برای تشخیص گران یا ارزان بودن سهم استفاده می‌کنند‌. به‌طور معمول P/E باید در حدود ۱۵ باشد‌. P/E بالا یعنی سهامی که قیمت آن زیاد است و سود هر سهم آن پایین‌. سهم خبالا را در جدول نگاه کنید‌.
قیمت پایانی
قیمت پایانی نشان می‌دهد که نماد سهم در آخرین روز معاملاتی با چه قیمتی بسته‌شده است‌.
درصد تغییرات قیمت
درصد تغییرات قیمت مشخص می‌کند که قیمت سهم در پایان روز نسبت به‌روز قبل چه مقدار افزایش یا کاهش‌ یافته است‌. برای مثال قیمت سهم وخوب نسب به‌روز قبل ۲درصد کاهش و قیمت سهم بارزش ۱درصد افزایش داشته است‌.

تحلیل تکنیکال مهم‌ترین صنایع بورس تهران

تحلیل تکنیکال مهم‌ترین صنایع بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته‌ای که گذشت ۴.۱۶ درصد بازدهی منفی داشت و در سطح ۱.۲۹۳ میلیون واحدی قرار گرفت. این موضوع در حالی بود که عملکرد صنایع مختلف متفاوت بود و هر کدام اثر متفاوتی را در رقم خوردن این بازدهی ایفا کردند.

بورسان : در این گزارش به بررسی عملکرد و ترسیم نقشه راه احتمالی پیش روی صنایعی که پرارزش‌ترین معاملات را در هفته گذشته داشتند، خواهیم پرداخت.

Loading.

تحلیل تکنیکال مهم‌ترین صنایع بورس تهران

صنعت خودرو همچون هفته پیش رتبه اول را میان پرارزش‌ترین صنایع معامله شده به خود اختصاص داد. اما عملکرد بهتر از منفی ۱۴.۶ درصدی را کسب نکرد. ازنظر تکنیکالی شاخص گروه خودرو همچنان در روند نزولی به سر می‌برد و می‌توان کندلی که هفته گذشته بالای خط روند آن رخ داد را شکستی نامعتبر تلقی کرد. چراکه شاخص قیمت نتوانست بیش از یک روز کاری بالای این خط روند دوام آورد. اما نکته حائز اهمیت در نمودار این گروه این است که اندیکاتور RSI این شاخص در نزدیکی خط روند داینامیک میان مدت خود قرار دارد که می‌تواند سبب چرخش روند قیمتی در این گروه شود. باید نکته را مورد توجه قرار داد که در صورتی که اندیکاتور RSI این گروه وارد محدوده پایین‌تر از ۳۰ واحدی شود می‌تواند مومنتوم نزولی شدید به خود گیرد و تا کف قبلی رخ داده در این شاخص افت کند. بنابراین هنوز سیگنال صعودی در شاخص این گروه مشاهده نمی‌شود و سرمایه‌گذاری در این گروه از نظر تکنیکالی از ریسک بالایی برخوردار است.

Loading.

سیگنال صعودی

گروه شیمیایی که رتبه دوم را میان پرارزش‌ترین صنایع بورس به خود اختصاص داد، در هفته گذشته بازدهی منفی ۳.۷ درصدی تحلیل بورس تهران را کسب کرد. شاخص‌ایم گروه هم به در روندی نزولی کوتاه مدت قرار گرفته است و مادامی که خط روند نزولی خود را به بالا نشکند ترند صعودی پیدا نخواهد کرد و تریگر ورود را صادر نکرده است. در اندیکاتور RSI این شاخص الگوی مثلث جمع شونده مشاهده می‌شود و در صورتی که خط روند مقاومتی آن به بالا شکسته شود می‌توان انتظار روندی صعودی در شاخص قیمت این گروه داشت. باید دید که آیا در هفته جاری این مثلث رو به بالا شکسته می‌شود یا رو به پایین. لازم به ذکر است که مهم‌ترین سطوح عرضه و تقاضا در این شاخص ترسیم شده‌اند و سرمایه‌گذاران می‎بایست با احتیاط بیشتری در این سطوح اقدام به خرید و فروش نمایند.

Loading.

تحلیل تکنیکال مهم‌ترین صنایع بورس تهران

گروه فلزات اساسی هم که رتبه سوم را میان صنایع پرمعامله هفته پیش کسب کرده است، بازدهی -۳.۶۴ درصدی را کسب کرده است.متاسفانه این گروه در هفته پیش کانال صعودی میان مدت خود را به پایین شکسته است و زیر هردو خط روند معتبر خود قرار گرفته است. اما نکته جالبی که در نمودار این گروه دیده می‎شود، واگرایی مثبت موجود در اندیکاتور MFI و شاخص قیمت است که می‌تواند سبب چرخش روند قیمتی از این سطوح شود. اما باید در نظر داشت که مقاومت‌های مهمی‌ پیش روی این شاخص قرار دارد که در نمودار ترسیم شده‌اند. شاخص این گروه و فلزات اساسی که همبستگی نسبتا خوبی با نرخ دلار دارند، در چند وقت اخیر با نرخ دلار واگرا شده‌اند و به نظر روند نزولی آنها در میان مدت دوام نخواهد داشت.

Loading.

تحلیل تکنیکال گروه فلزات اساسی

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا